Homologacija vozila, dijelova, uređaja i opreme

Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, kao i dijelovi, uređaji i oprema vozila, moraju biti homologirana da bi bila uvozno ocarinjena, osim ako nije drugačije uređeno nekim drugim podzakonskim aktom.

Certificiranje/Atesti

Ispitivanju/certificiranju vozila podliježu vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, prepravljaju, popravljaju nakon težih prometnih nezgoda, bitnije unapređuju, vozila kod kojih se mijenjaju sklopovi i uređaji bitni za sigurno sudjelovanje u prometu…

ADMINISTRATIVNO TIJELO ZA HOMOLOGACIJU

CERTIFIKACIJA/ ATESTI VOZILA

HOMOLOGACIJA VOZILA​

Bosna i Hercegovina

Obavijesti

Riječ homologacija (od grčkog homologeo (ὁμολογέω) – potvrditi, odobriti) podrazumijeva primjenu jedinstvenih propisa o obaveznim ispitivanjima pojedinih sustava, sklopova i dijelova vozila, ispitivanja obavljaju akreditirani laboratoriji, a sve zemlje potpisnice sporazuma o homologaciji međusobno priznaju rezultate ovih ispitivanja.

Cilj sustava homologacije u početku njegova stvaranja u poslijeratnoj Europi, bio je uvođenje jedinstvenih propisa za ispitivanje dijelova, uređaja i opreme za vozila i međusobno priznavanje rezultata takvih ispitivanja od strane država potpisnica sporazuma o homologaciji.

Homologacija, odnosno provjera usklađenosti dijelova, uređaja i opreme vozila se provodi za nove dijelove, uređaje i opremu vozila koji se uvoze u Bosni i Hercegovinu ili proizvode u Bosni i Hercegovini radi stavljanja na tržište.

Homologacija

Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren….

Certifikacija

Konstrukcijske  i tehničke karakteristike vozila i njihovih sklopova i dijelova moraju biti u skladu sa važećim nacionalnim propisima i standardima.  Ako za vozila i njihove dijelove i sklopove nisu doneseni odgovarajući nacionalni propisi, tada se primjenjuju međunarodni propisi, odnosno normativi proizvođača. Ako za vozila i njihove sklopove i dijelove nema propisa, standarda ili normativa proizvođača, tada se primjenjuju uobičajena pravila tehnike, odnosno pravila koja odredi Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u suradnji s administrativnim tijelom za…