O nama

Centar motor je stručna organizacija i administrativno tijelo koja se prvenstveno bavi sljedećim poslovima:

Naše administrativno tijelo je ovlašteno i osposobljeno za zastupanje u radnoj skupini pri ECE, njenim tijelima, ekspertnim i radnim skupinama koje pripremaju nove propise i/ili rade na izmjenama i dopunama postojećih propisa te predlaganje prioriteta u preuzimanju direktiva EU, kao i prioriteta o preuzimanju europskih i drugih međunarodnih standarda u oblasti cestovnih vozila.

Jedna od djelatnosti je i organiziranje seminara u vidu stručne edukacije za širu javnost za poslove iz oblasti cestovnih vozila i zadacima koji proizlaze za sudionike u trgovini s cestovnim vozilima, tijela kontrole cestovnog prometa i drugim, potrebnim za postupak preuzimanja direktiva EU i standarda EU i drugih zemalja.

Centar motor je društvo koje zajedno sa svojim partnerima u obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila, administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja vozila, te nadzorom nad radom stanica tehničkih pregleda vozila i stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari, predstavlja prepoznatljivu organizaciju, koja postavlja nove standarde u BiH u ovim oblastima, na način na koji se to čini u razvijenim zemljama Europske unije (EU).

Naši partneri u projektima homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, certificiranja vozila, nadzora nad radom stanica tehničkih pregleda vozila i stručnom osposobljavanju vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari su:

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, s kojim smo kao nositelj Konzorcija, zaključili Ugovor o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila, broj: 04-02-2-569/22 od 25.02.2022. godine, te Ugovora o obavljanju administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certificiranja, broj: 01-04-02-2-405/22 od 11.02.2022. godine. Pored Ministarstva komunikacija i prometa BiH, naši partneri u ovom poslu su referentne tvrtke: Centar za automobilsko inžinjerstvo d.o.o. Banja Luka, Informacioni Inžinjering Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo.

Federalno ministarstvo komunikacija i prometa, s kojim smo zaključili Ugovor o prijenosu javnih ovlasti za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila broj: 01-27-632/12, dana 02.04.2012. godine.

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, od kojeg posjedujemo Rješenje o ovlaštenju da kao pravna osoba obavljamo stručno osposobljavanje vozača motornih vozila za prijevoz opasnih tvari i osoba koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari broj: 02-3/1-773/12, od 06.07.2012. godine.

Imamo ugovorenu poslovnu suradnju s velikim brojem stručnih i znanstvenih institucija u zemlji i inozemstvu, u suradnji s kojima formiramo zajedničke ekspertne i radne grupe koje pripremaju nove propise i/ili rade na izmjenama i dopunama postojećih propisa, predlaganju i poduzimanju mjera na razvoju projekta homologacije, certificiranja, te tehničkog ispitivanja i analize u oblasti cestovnih vozila. Navedeni timovi rade na preuzimanju pisanih akata koje distribuira ECE, te su zaduženi za redovno praćenje prispijeća novih pravilnika i blagovremeno ocjenjivanje njihove primjenjivosti u BiH, kao i predlaganje tijelima u zemlji, da li da se određeni pravilnici prihvate ili odbiju, vodeći računa o ocjeni prioriteta u preuzimanju europskih i drugih međunarodnih standarda u oblasti cestovnih vozila.