ADR - Potvrda o osposobljenosti vozača

Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti.

Osposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari, prema međunarodnom sporazumu ADR (Međunarodni certifikat IRU Academy Geneve i licenca MUP-a).

Osobe koje prevoze i sudjeluju u prijevozu opasnih tvari stručno se osposobljavaju za prijevoz i pripremu opasne tvari za prijevoz, utovar i istovar po programu za stručno osposobljavanje vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne tvari te osobe koje sudjeluju u prijevozu opasnih tvari.

Program za stručno osposobljavanje obuhvaća osnovni program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz i sudjelovanje u prijevozu opasnih tvari (klase 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.2) i specijalistički program stručnog osposobljavanja osoba za prijevoz opasnih tvari (klase 2, 3, 5.2, 6.1, 7, 8 i 9).

Po programu za polaganje dopunskog stručnog ispita osposobljavaju se vozači motornih vozila za prijevoz još neke od klasa opasnih tvari.

Osobe stručno osposobljene za prijevoz opasnih tvari polažu radi stručnog usavršavanja u prijevozu opasnih tvari, svake pete godine, naknadni stručni ispit za prijevoz opasnih tvari po programu za polaganje naknadnog stručnog ispita.

Pripremna nastava se realizira u našim podcentrima na osnovu prijava kandidata, a o terminu održavanja iste prijavljeni kandidati će biti pravovremeno telefonski obaviješteni.