Tehnički pregledi

U današnjem modernom svijetu, iznimno važnu ulogu u životu ljudi čine vozila svih vrsta i namjena. Promet tih vozila je prema tome od posebnog društvenog, ekonomskog, razvojnog, ekološkog i svakog drugog značaja. Zahtjevi za unapređenje prometa su stalni i ogledaju se u povećanju kvaliteta voznih karakteristika i sigurnosti samih vozila, kao i očuvanju čovjekove okoline.

Cestovno motorno vozilo je jedan od aktivnih sudionika u prometu i s obzirom da je složen tehnički sustav, koji se tijekom procesa eksploatacije troši pa se time njegovo tehničko stanje stalno i bez ustaljenih zakonitosti mijenja.

Tehnički neispravna vozila, se tretiraju kao faktor sa štetnim utjecajem na sigurnost prometa. Tehnička neispravnost vozila utječe i na povećanje prometnih nezgoda. Posljedice nezgoda osim materijalne štete na vozilima su i fizičke ozlijede vozača i drugih sudionika u prometu. Pa je upravo zbog ovih činjenica neophodno obavljanje kvalitetnih tehničkih pregleda na vozilima.

Tehnički pregled vozila je djelatnost od općeg društvenog značaja gledajući sa aspekta sigurnosti prometa na cestama. Obvezan je za sva motorna i priključna vozila koja će se koristiti na javnim putevima. Tehnički pregledi vozila su obavezni u svim zemljama Europe i obavljaju se u određenim periodima. Motorno vozilo koje se želi koristiti u prometu mora biti tehnički ispravno, registrirano i opremljeno u skladu s odgovarajućim propisima.

Na tehničkom pregledu provjeravaju se svi uređaji koji su serijski ugrađeni u vozilo, bez bitnog rastavljanja dijelova vozila. Dakle, svako vozilo koje sudjeluje u prometu na cestama mora biti tehnički ispravno, drugim riječima mora zadovoljiti na tehničkom pregledu, a da bi vozilo pristupilo tehničkom pregledu mora biti čisto i uredno, te ne smije biti bitnije oštećeno. Tehnički pregled se obavlja na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta, pod uvjetom da takvim pregledom neće biti dovedeno u pitanje ispravnost i funkcionalnost instalirane opreme na stanici. Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira da li je tokom pregleda utvrđena kakva neispravnost na vozilu.

Direktivom 96/96/EC se na jedinstven način daje preporuka članicama Europske unije o načinu vršenja tehničkog pregleda vozila, kriteriji za ocjenjivanje tehničke ispravnosti vozila, sklopovi, uređaji i dijelovi koje treba kontrolirati, učestalost pregleda, način sačinjenja zapisnika i izvješća.

Osnovni tehnički i eksploatacijski uvjeti koje moraju ispunjavati motorna i priključna vozila da bi mogla sudjelovati u prometu, načini i termini vršenja tehničkih pregleda vozila i drugi aspekti bitni za sigurno sudjelovanje vozila u prometu na putevima regulirani su odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima.

Ispravnost uređaja i opreme na vozilu i njihove usklađenosti s propisanim zakonskim normama, utvrđuje se na osnovu izvršenog tehničkog pregleda vozila.

Na redovnom tehničkom pregledu vozila utvrđuje se: