Homologacija

Homologacija vozila odnosno dijelova, sklopova i uređaja vozila je ispitivanje i utvrđivanje sukladnosti ispitivanih dijelova prema ECE pravilnicima ili EEC/EC direktivama i EU uredbama koje se odnose na ispitivani dio i na određenu kategoriju vozila. Homologacijsko ispitivanje mogu obavljati samo međunarodno priznati laboratoriji i nakon ispitivanja (ako je dio vozila u skladu sa zahtjevima pravilnika, direktiva ili uredbi prema kojima je ispitivanje obavljeno), proizvođač dijela mora na ispitivani dio trajno postaviti znak kojim se dokazuje da je dio homologacijski ispitan i odobren.

Prvenstveno u pojmu homologacija potrebno je pojmovno razlikovati sljedeće:

Homologacija tipa vozila

Homologacija tipa vozila provodi se za nova vozila koja se serijski proizvode i koja uvoze pravne ili fizičke osobe, registrirane za prodaju vozila s namjerom da prodaju takva vozila na području BiH. Homologacija tipa vozila provodi se i za serijski proizvedena vozila u BiH, ako je serija predmetnog tipa veća od 10.

Homologacija, odnosno provjera usklađenosti dijelova, uređaja i opreme vozila se provodi za nove dijelove, uređaje i opremu vozila koji se uvoze u Bosni i Hercegovinu ili proizvode u Bosni i Hercegovini radi stavljanja na tržište Homologacija vozila u BiH.

Homologacija pojedinačnog vozila

Homologacija pojedinačnog vozila provodi se za nova vozila koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za rabljena vozila iz uvoza. Homologacija pojedinačnog vozila provodi se i za vozila koja su primjenom carinskih ili drugih propisa oduzeta ili su ustupljena u korist države, u slučaju njihovoga stavljanja na tržište ili njihove registracije nakon besplatne dodjele od strane nadležnih državnih tijela.

Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila

Homologacija, odnosno provjera usklađenosti dijelova, uređaja i opreme vozila se provodi za nove dijelove, uređaje i opremu vozila koji se uvoze u Bosni i Hercegovinu ili proizvode u Bosni i Hercegovini radi stavljanja na tržište

Na temelju članka 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 6/06, 75/06 i 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), Ministar komunikacija i prometa donio je Pravilnik o homologaciji vozila („Službeni glasnik BiH“, broj 83/20 i 8/22). Ovim Pravilnikom su uređeni uvjeti za homologaciju vozila, dijelova uređaja i opreme i uvjeti za određivanje organizacija koje mogu obavljati administrativne i tehničke poslove u oblasti homologacije. Ovim postupkom svako vozilo, prije uvoznog carinjenja (i njegova pripadajuća dokumentacija) osim propisom izuzetih, podvrgavaju se homologacijskom pregledu.

Odlukom o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vozila pri homologaciji tipa („Službeni glasnik BiH“, broj; 23/19) se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i rabljena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila. Rabljenim vozilom se smatra vozilo od čijeg je prvog registriranja prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od 3000 km.

Za vozila proizvedena po propisima različitim od UN ECE pravilnika, EU direktiva i OECD kodova i za koja ne postoji ovlašteni uvoznik u Bosni i Hercegovini, provest će se provjera usklađenosti prema proceduri koju potpiše administrativno tijelo za poslove homologacije ili će se priznati izvješća o provjeri usklađenosti od organizacija u inozemstvu s kojima postoji ugovor o suradnji.

Vozila muzejske vrijednosti – oldtimeri koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu moraju ispunjavati sljedeće uvjete: