ADR - Sigurnosni savjetnik

Odredbe temeljene na Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih tvari cestom – ADR-u koje obvezuju sve države potpisnice sporazuma, time i Bosnu i Hercegovinu. 

Propisi zabranjuju prijevoz opasnih tvari cestom tvrtkama ukoliko ne imenuju sigurnosnog savjetnika ( eng. Dangerous Goods Safety Adviser, njem. Sicherheitsberater). Na taj način „prijevoz opasnih tvari“ uključuje sve one koji utovaruju, prevoze ili istovaruju opasne tvari.  

Osposobljavanje i uloga sigurnosnog savjetnika pri prijevozu opasnih tvari temelji se na Europskom sporazumu o međunarodnom prijevozu opasnih, ADR odredbama poglavlja 1.4, koje navode obvezu zapošljavanja sigurnosnih savjetnika pri prijevozu opasnih tvari cestom.  

Poslovi savjetnika su prvenstveno:
– praćenje propisa u području prijevoza opasnih tvari,
– nadzor nad rukovanjem opasnim tvarima u pravnoj ili fizičkoj osobi u skladu s propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari,
– savjetovanje uprave pravne osobe ili fizičke osobe,
– savjetovanje drugih zaposlenih u pravnoj i kod fizičke osobe,
– nadgledanje i praćenje stručne izobrazbe zaposlenih u pravnoj ili kod fizičke osobe te vođenje evidencije o njihovom osposobljavanju
– provođenje odgovarajućih mjera radi sprečavanja nesreća, odnosno težih kršenja propisa,
– donošenje odgovarajućih mjera u slučaju nesreće,
– sastavljanje godišnjeg izvješća i obavljanje drugih poslova.

Prijavu za osposobljavanje možete preuzeti OVDJE.