Certificiranje/Atesti

Ispitivanju/certificiranju vozila podliježu vozila koja se pojedinačno ili serijski proizvode, prepravljaju, popravljaju nakon težih prometnih nezgoda, bitnije unapređuju, vozila kod kojih se mijenjaju sklopovi i uređaji bitni za sigurno sudjelovanje u prometu, vozila koja se koriste za prijevoz opasnih tvari, vozila za prijevoz lako kvarljive robe.

Konstrukcijske  i tehničke karakteristike vozila i njihovih sklopova i dijelova moraju biti u skladu sa važećim nacionalnim propisima i standardima.  Ako za vozila i njihove dijelove i sklopove nisu doneseni odgovarajući nacionalni propisi, tada se primjenjuju međunarodni propisi, odnosno normativi proizvođača. Ako za vozila i njihove sklopove i dijelove nema propisa, standarda ili normativa proizvođača, tada se primjenjuju uobičajena pravila tehnike, odnosno pravila koja odredi Ministarstvo komunikacija i prometa BiH u suradnji s administrativnim tijelom za certificiranje vozila u BiH u duhu prihvatljivih tehničkih rješenja. 

Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, kao članica Konzorcija za obavljanje poslova u oblasti certifikacije vozila, u suradnji s Centrom za automobilsko inžinjerstvo d.o.o. Banja Luka kao nositeljem Konzorcija i Konzortima  Informacioni Inžinjering Sirius2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo je s  Ministarstvo promete i komunikacija BiH je zaključio Ugovor o obavljanu administrativnih i tehničkih poslova u oblasti certifikacije, broj: 01-04-02-2-405/22 od 11.02.2022. godine, te je uspostavljen funkcionalan sistem certifikacije vozila u BiH što je Ministarstvo potvrdilo izdanim odobrenjem za rad, broj: 04-02-2-405-4/22 od 18.03.2022. godine.

Ispituju se vozila koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji; vozila na kojima se obavlja preinaka ili zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja ne serijskim dijelom, pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja; vozila za koja nisu poznati tehnički podatci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila; te sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u prometu na cestama.

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani ili homologirani. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila. Proizvođač vozila, proizvođač dijelova, sklopova i uređaja te pravne i fizičke osobe koje obavljaju preinaku vozila dužni su prilikom proizvodnje vozila, dijelova, sklopova i uređaja te preinake vozila postupati sukladno odredbama Pravilnika o ispitivanju vozila.

Kod ispitivanja prerada na serijski proizvedenim vozilima, prerada mora biti izvršena tako da se vozilo ne dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.

Člankom 206. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), propisano je da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno sudjelovanje u prometu na cestama prije puštanja u promet, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat). Kako je novost ovakav oblik organizacije na bosanskohercegovačkom tlu, pojašnjavamo što zapravo radi organizacija prilikom provedbe procesa certificiranja. Prema navedenom Zakonu ocjenjivanje usklađenosti obavlja organizacija za certificiranje vozila, a skladu sa Pravilnikom o certificiranju vozila i uvjetima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti („Službeni glasnik BiH“ broj 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20).