Homologacija tipa dijelova, uređaja i opreme vozila

Homologacija, odnosno provjera usklađenosti dijelova, uređaja i opreme vozila se provodi za nove dijelove, uređaje i opremu vozila koji se uvoze u Bosni i Hercegovinu ili proizvode u Bosni i Hercegovini radi stavljanja na tržište.