Obavijest za ispit provjere znanja stručnog osobljana poslovima homologacije vozila (Licenca za rad)

Administrativno tijelo u sastavu: Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, kao nositelj Konzorcija
za obavljanje poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila,
zajedno sa Konzortima: Centar za automobilsko inžinjerstvo d.o.o. Banja Luka,
Informacioni Inžinjering Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o.
Sarajevo, objavljuje

Obavijest za ispit provjere znanja stručnog osobljana poslovima homologacije vozila (Licenca za rad)

Administrativno tijelo za obavljanje poslova homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme
vozila u BiH organizira sedmi ciklus provjere znanja osoblja koje radi na poslovima
homologacije vozila.
Ispit provjere znanja održati će se u

 • Široki Brijeg, 08.12.2023. Godine u prostorijama Centar motor d.o.o.,Trnska cesta
  197a sa početkom u 11:00 sati
 • Kiseljak, 09.12.2023. Godine u prostorijama zgrade Visoke Škole CEPS, Josipa bana
  Jelačića 18 sa početkom u 11:00 sati
  Za svakog kandidata je potrebno popuniti i dostaviti prijavu, koju možete preuzeti na
  internet stranici www.centar-motor.com ,kao i primjere ispitnih pitanja .
  Prijava se dostavlja na E-mail: homologacija@centar-motor.com, a originalnu prijavu
  zajedno s identifikacijskim dokumentom potrebno je ponijeti na ispit .

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu Nositelja Konzorcija:
„Centar motor“ d.o.o Široki Brijeg, Trnska cesta 197a
Ili na Tel: 039/702 950; 039/702 951
E-mail: homologacija@centar-motor.com
www.centar-motor.com