Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osobljana poslovima homologacije vozila (Licenca za rad)

Administrativno tijelo u sastavu: Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, kao nositelj Konzorcija za obavljanje poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, zajedno sa Konzortima: Centar za automobilsko inžinjerstvo d.o.o. Banja Luka, Informacioni Inžinjering Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo, objavljuje

P O Z I V
za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima homologacije vozila (Licenca za rad)


Administrativno tijelo za obavljanje poslova homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH organizira sedmi ciklus stručnog osposobljavanja osoblja koje radi na poslovima homologacije, te poziva tehničke servise za poslove homologacije za prijavu kandidata, s tim da na osobni zahtjev stručnom osposobljavanju mogu prisustvovati i kandidati izvan mreže ovlaštenih tehničkih servisa.
Stručno osposobljavanje će održati u:

  • Široki Brijeg, 23.11.2023. i 24.11.2023. godine sa početkom u 10:00 sati;

Za svakog kandidata je potrebno popuniti i dostaviti prijavu, koju možete preuzeti na internetskim stranicama www.homologacija.gov.ba, ili na www.centar-motor.com.

Prijava se dostavlja na E-mail: homologacija@centar-motor.com , a originalnu prijavu skupa s propratnom dokumentacijom (Ovjerena kopija Diplome kandidata) kandidati trebaju donijeti na prvi dan stručnog osposobljavanja.

Termin Provjera znanja stručnosti osoblja iz gore navedenog stručnog osposobljavanja će se objaviti NAKNADNO.

Troškovi edukacije po prijavljenom kandidatu iznose 800 KM uvećano za iznos PDV-a,ukupno 936,00 KM koje je potrebno uplatiti na žiro račun nositelja Konzorcija „Centar motor“ d.o.o. Široki Brijeg: 3382202201211165 kod Unicredit bank d.d., s navedenim imenima kandidata
za koje se vrši uplata. U navedenu cijenu uključeni su troškovi edukacije, polaganja ispita, radni i nastavni materijal.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu Nositelja Konzorcija:
„Centar motor“ d.o.o Široki Brijeg, Trnska cesta 197a
ili na Tel: 039/702 950; 039/702 951
E-mail: homologacija@centar-motor.com
www.homologacija.gov.ba
www.centar-motor.com