OBAVIJEST O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I PROVJERE ZNANJA SIGURNOSNOG SAVJETNIKA (ADR)

Na temelju Rješenja, broj: 02-1-115/16 od 29.02.2016. godine Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, Rješenja, broj: 07-01-229/16 od 15.3.2016. godine Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke i Rješenja, broj: 05-04-27-140-1/16 od 09.03.2016. godine Ministarstva gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke kojima se gospodarskom društvu Centar motor d.o.o. Široki Brijeg odobrava obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika, Centar motor d.o.o. Široki Brijeg organizira stručno osposobljavanje i provjeru znanja sigurnosnog savjetnika sukladno s Zakonom o prijevozu opasnih tvari („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 8/14), i Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati pravna osoba koja provodi poslove stručnog osposobljavanja i provjere znanja sigurnosnog savjetnika, kao i izgled i sadržaj uvjerenja o stručnoj osposobljenosti sigurnosnog savjetnika (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 24/15).

Nastava za stručno osposobljavanje kandidata za sigurnosnog savjetnika pri prijevozu opasnih tvari u cestovnom prijevozu (ADR) početi će 26.04.2024. godine u 14:00 sati.

Stručnom osposobljavanju mogu pristupiti kandidati s najmanje 21 godinom starosti. Kandidati su dužni prije početka stručnog osposobljavanja dostaviti prijavu za polaganje ispita. Prijava se može preuzeti na sljedećoj internetskoj stranici www.centar-motor.com

Popunjen obrazac prijave kandidati mogu dostaviti na fax broj: +387 39 702 957 i na e-mail: info@centar-motor.com

Za sve dodatne informacije može te se obratiti na brojeve telefona: +387 39 702 950 i na info@centar-motor.com