Obavijest – Redovna godišnja edukacija zaposlenih na STP vozila u FBiH 2022

Obavještavaju se sve STP vozila u FBiH da će se redovna godišnja edukacija održati u toku mjeseca novembra/studenog 2022. godine u sljedećim terminima:

PRVA GRUPA (15.11. – 17.11.2022.) od 13h

DRUGA GRUPA (22. – 24.11.2022.) od 13h

U utorak 15.11. i 22.11.2022. predavanja će održati SI Mervik d.o.o. Sarajevo, u srijedu 16.11. i 23.11.2022. predavanja će održati SI Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, a u četvrtak 17.11. i 24.11.2022. predavanja će održati SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg.

Edukacija će se u saglasnosti sa Federalnim Ministarstvom prometa i komunikacija održati putem online platforme Google Meet.

Link za edukaciju će biti poslan putem e-maila. Molimo STP koje ne dobiju link do dana predavanja da se jave Stručnoj instituciji na info@mervik.ba

RASPORED PREDAVANJA:

PRVA GRUPA (15.11. – 17.11.2022.) od 13h

1. Sve stanice sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Zapadnohercegovačkog kantona/županije
3. Sve stanice sa područja Kantona/Županije 10
4. Sve stanice sa područja Posavskog Kantona/županije
5. Stanice:

 1. ĆOSIĆPROMEX d.o.o. Usora
 2. BOSNAEXPRES d.d. Doboj – Jug
 3. AGRAM d.d. Žepče
 4. K-PROJEKT d.o.o. Žepče
 5. AUTO MOTO KLUB “BUGOJNO” d.o.o.
 6. AGRAM d.d. Jajce
 7. AUTOCENTAR BH d.o.o. Bugojno
 8. AGRAM d.d. Bugojno
 9. BN-STEP d.o.o. P.J.2 Zavidovići
 10. GRAKOP d.o.o. Kiseljak
 11. ORMAN d.o.o. Busovača
 12. OSING d.o.o. Vareš
 13. PSC-JELAH d.o.o. Jelah
 14. REMIS d.o.o. Vitez
 15. AGRAM d.d. Zenica
 16. REMIS d.o.o. Maglaj
 17. BN-STEP d.o.o. Zavidovići
 18. GANJGO LINE d.o.o. Doboj – jug
 19. SJAJ d.o.o. Maglaj
 20. AGRAM d.d. Podružnica Vitez
 21. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Vitez
 22. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Novi Travnik
 23. CROTEHNA d.o.o. Podružnica Jajce
 24. TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Busovača
 25. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Bugojno
 26. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Donji Vakuf
 27. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Kreševo
 28. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Travnik
 29. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Vitez
 30. TESTING CENTAR d.o.o. Mostar Podružnica Kiseljak broj 2
 31. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Novi Travnik
 32. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Tešanj
 33. ASA TESTING CENTAR d.o.o. – Podružnica 3 Fojnica
 34. OSING d.o.o. Sarajevo-Podružnica STPV Breza AGRAM d.d. Podružnica Žepče 2
 35. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Gornji Vakuf-Uskoplje
 36. TESTING CENTAR d.o.o. Podružnica Visoko
 37. ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo – Podružnica Travnik
 38. OSING doo PSTPV Gornji Vakuf-Uskoplje
 39. OSING doo PSTPV Travnik
 40. TRC doo Podružnica Tešanj
 41. DRR AUTO d.o.o. Kiseljak

DRUGA GRUPA (22. – 24.11.2022.) od 13h

1. Sve stanice sa područja Tuzlanskog kantona/županije
2. Sve stanice sa područja Kantona/županije Sarajevo
3. Sve stanice sa područja Bosansko-podrinjskog kantona/županije
4. Sve stanice sa područja Unsko-sanskog kantona/županije
5. Stanice:

 1. ADO TRANS d.o.o. Tešanj
 2. AGRAM Zenica
 3. ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo – Podružnica Zenica
 4. ASA TESTING CENTAR d.o.o. Sarajevo – Podružnica Olovo
 5. AUTOCENTAR BH d.o.o. Zenica
 6. BTS d.o.o. Visoko
 7. OSING d.o.o. Zenica
 8. REKONSTRUKCIJA d.o.o. Kakanj
 9. REMIS d.o.o. Visoko
 10. REMIS d.o.o. Vitez
 11. REMIS d.o.o. Zenica I
 12. TPV d.o.o. Zenica
 13. TRANSPORT d.o.o. Kakanj