Poziv za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja

Administrativno tijelo u sastavu: Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, kao nositelj Konzorcija za obavljanje poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova uređaja i opreme vozila, zajedno sa Konzortima: Centar za automobilsko inžinjerstvo d.o.o. Banja Luka, Informacioni Inžinjering Sirius 2010 d.o.o. Banja Luka i Centar za cestovni promet d.o.o. Sarajevo, objavljuje

P O Z I V
za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja na poslovima homologacije vozila (Licenca za rad)

Administrativno tijelo za obavljanje poslova homologacije vozila, dijelova, uređaja i opreme vozila u BiH organizira treći ciklus stručnog osposobljavanja osoblja koje radi na poslovima homologacije, te poziva tehničke servise za poslove homologacije za prijavu kandidata, s tim da na osobni zahtjev stručnom osposobljavanju mogu prisustvovati i kandidati izvan mreže ovlaštenih tehničkih servisa.
Stručno osposobljavanje će održati u :

Široki Brijeg, 16.11.2022. i 17.11.2022. godine sa početkom u 10:00 sati;
Za svakog kandidata je potrebno popuniti i dostaviti prijavu, koju možete preuzeti ovdje.

Prijava se dostavlja na E-mail: homologacija@centar-motor.com, a originalnu prijavu skupa s propratnom dokumentacijom (Diploma kandidata) kandidati trebaju donijeti na prvi dan stručnog osposobljavanja.

Provjera znanja stručnosti osoblja iz gore navedenog stručnog osposobljavanja će se održati:
Široki Brijeg, dana 30.11.2022. godine sa početkom u 11:00 sati;

Troškovi edukacije po prijavljenom kandidatu iznose 800 KM uvećano za iznos PDV-a,ukupno
936,00 KM koje je potrebno uplatiti na žiro račun nositelja Konzorcija „Centar motor“ d.o.o.
Široki Brijeg: 3382202201211165 kod Unicredit bank d.d., s navedenim imenima kandidata
za koje se vrši uplata. U navedenu cijenu uključeni su troškovi edukacije, polaganja ispita,
radni i nastavni materijal.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu Nositelja Konzorcija:
„Centar motor“ d.o.o Široki Brijeg, Trnska cesta 197a
Ili na Tel: 039/702 950; 039/702 951
E-mail: homologacija@centar-motor.com
www.homologacija.gov.ba
www.centar-motor.com

Prijava za stručno osposobljavanje i provjeru znanja stručnog osoblja